Put Photo DIY

How to Put a Picture in a Locket

วิธีที่ 1

1. เปิดล็อกเก็ต ทำความสะอาด

Put Photo DIY

2.นำกระดาษไขมาวางทับ


3.ใช้ดินสอวาดตามกรอบ ด้านใน

4. ใช้กรรไกรตัดตามรอยที่วาด จะได้แม่พิมพ์ที่ต้องการ

5. นำแม่พิมพ์ ไปทาบกับรูปที่ต้องการใส่ในล็อกเก็ต

6. ใช้กรรไกรตัดตามรอยที่ต้องการ

7. หยอดกาว แล้วใส่รูปจ้า

เสร็จแล้ว กับการใส่รูปแบบง่ายๆ

Put Photo DIY

วิธีที่ 2

Put Photo DIY

1. เปิดล็อกเก็ตออก คว้ำล็อกเก็ตด้านที่จะใส่รูปลงในเครื่องถ่ายเอกสาร แล้วก็อปปี้ออกมา เพื่อทำพิมพ์

2. ใช้กรรไกรตัดตามรอยนะจ้ะ เพื่อได้แม่พิมพ์ที่ต้องการ

3. นำแม่พิมพ์ ไปทาบกับรูปที่ต้องการใส่ในล็อกเก็ต

4. ใช้กรรไกรตัดตามรอยที่ต้องการ

5. หยอดกาว แล้วใส่รูปจ้า

เสร็จแล้ว กับการใส่รูปแบบง่ายๆ แบบที่2นะจ้ะ

Put Photo DIY

วิธีที่ 3

วิธีนี้ มีความเลอะเทอะหน่อย เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยนะคะ

Put Photo DIY

1. เปิดล็อกเก็ต ปั้มล็อกเก็ตเข้ากับหมึก

2 . หลังปั้มหมึก รีบกดลงกระดาษอย่างรวมเร็ว *ระวังตัวล็อกหักนะคะ กดลงด้วยความระมัดระวัง

3. ทำความสะอาดล็อกเก็ต เช็ดน้ำหมึกออก

4. ใช้กรรไกรตัดตามรอยที่ต้องการ นำแม่พิมพ์ไปทาบกับรูปที่ใส่ในล็อกเก็ต

5. ตัดรูปที่ต้องการใส่ในล็อกเก็ต

6. หยอดกาว แล้วใส่รูปจ้า

เสร็จแล้ว กับการใส่รูปแบบง่ายๆ

Put Photo DIY

ที่มา : www.wikihow.com